Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης

 


 

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχουν σφραγιστεί από μια αλλαγή στη δομή του Παγκόσμιου Ιστού. Η εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού στον Ιστό 2.0 έχει φέρει στο προσκήνιο νέες εφαρμογές που εξυπηρετούν τη διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, τη σχεδίαση με επίκεντρο τον χρήστη αλλά και τη συνεργασία. Σε αντίθεση με τις στατικές ιστιοσελίδες του Ιστού 1.0, όπου οι χρήστες περιορίζονταν στην απλή κατανάλωση πληροφοριών, οι ιστότοποι του Ιστού 2.0 αφήνουν τους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνεισφέρουν με το δικό τους περιεχόμενο.
 
Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της δεύτερης γενιάς του Διαδικτύου αποτελούν τα Κοινωνικά Μέσα. Πρόκειται για ένα σύνολο από εργαλεία που υποστηρίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών στο πλαίσιο του Ιστού 2.0. Τα εργαλεία αυτά δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα από κοινού να δημιουργήσουν, να βρουν, να μοιραστούν, να αξιολογήσουν και να αντιληφθούν όλον τον όγκο της πληροφορίας που βρίσκεται στο σημερινό Διαδίκτυο. Τους επιτρέπουν ακόμη να συνδεθούν, να πληροφορήσουν, να εμπνεύσουν και να εντοπίσουν άλλους ανθρώπους, εκμεταλλευόμενοι τις Τεχνολογίες

Τι είναι οι εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης

 
Η έννοια του Κοινωνικού Δικτύου μας παραπέμπει σε μια Κοινωνική Δομή (Social Structure), που στη βασική της θεώρηση αποτελείται από Κόμβους (Nodes) και Δεσμούς (Ties) μεταξύ των Κόμβων. Οι Κόμβοι μπορεί να είναι άνθρωποι ή οργανισμοί και οι Δεσμοί μπορεί να είναι κάθε είδους σχέσεις μεταξύ των Κόμβων αλλά και κάθε είδους αλληλεξαρτήσεις.
 
Τέτοιες αλληλεξαρτήσεις μπορεί να είναι κοινές αξίες, οράματα ή ιδέες, οικονομικές συναλλαγές, φιλίες, συγγένειες, αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις, εμπορικές σχέσεις, διαδικτυακές διασυνδέσεις, μεταφορά ασθενειών, ή ακόμα και αεροπορικές διαδρομές. Αν και η μελέτη των Κοινωνικών Δικτύων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, όσο διευρύνεται το πλέγμα των σχέσεων και ο αριθμός των Κόμβων, στην πιο απλή του αποτύπωση, ένα Κοινωνικό Δίκτυο μπορεί να αποτυπωθεί με τη χρήση ενός χάρτη στον οποίο απεικονίζονται οι κόμβοι (σημεία) και οι δεσμοί (γραμμές που συνδέουν τα σημεία).

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε μια κατηγοριοποίηση των Ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Network Sites SNS), σύμφωνα με τη φιλοσοφία των υπηρεσιών που παρέχουν.
 

Εργαλεία και Δυνατότητες Εργαλείων Κοινωνικής Δικτύωσης

Η δημιουργία προσωπικού προφίλ, η αναζήτηση φίλων, η διασύνδεση, η δημιουργία ομάδων φίλων και διαδικτυακών κοινοτήτων, η δημοσίευση και διαμοίραση εικόνων, βίντεο και φωτογραφιών, ο σχολιασμός και η σήμανση φωτογραφιών και εικόνων, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων είναι κάποιες μόνο από τις πολυάριθμες λειτουργικές δυνατότητες των Ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 
Άλλοτε στοχεύοντας σε έναν περισσότερο ανοιχτό και διαδραστικό κόσμο κι άλλοτε στην ενδυνάμωση της προσωπικής ή επαγγελματικής ταυτότητας του χρήστη, μέσω της διασύνδεσης με φιλικές ή επιχειρηματικές επαφές, οι Ιστοχώροι Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν αδιαμφισβήτητα μία από τις πλέον προσφιλείς δραστηριότητες στο πλαίσιο του Νέου Παγκόσμιου Ιστού 2.0, του Παγκόσμιου Ιστού των χρηστών ως δρώντων ενεργών υποκειμένων.

IDevice Icon Περιεχόμενο

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε μια συνοπτική επισκόπηση των λειτουργικών δυνατοτήτων 4, ιδιαίτερα δημοφιλών και χαρακτηριστικών, Ιστοτόπων Κοινωνικής Δικτύωσης:

  • Facebook,
  • Twitter,
  • LinkedIn
  • Google+Hangouts.